Trang chủ>Sản phẩm>DỤNG CỤ LÀM VƯỜN
Dụng cụ tưới chủ yếu là các loại bình xịt, vòi phun, bón phân cho lá, xịt thuốc cho các loại cây kiểng. Các loại bình xịt có nhiều kích cỡ, có loại dung tích chỉ một, hai lít nhưng cũng có loại dung tích 5 đến 10 lít. Loại 5 đến 10 lít dùng để phun tưới với số lượng nhiều.
Với các loại cây kiểng, cắt tỉa là công việc phải tiến hành thường xuyên, bao gồm mé cành, tỉa nhành, tuốt lá... Mỗi loại dụng cụ phù hợp với từng loại cây kiểng, kích thước cành nhánh và kể cả vị trí của chúng. Để tỉa lá, cắt hoa, có thể dùng loại kéo thường, kéo rèn, kéo cắt vải...