Trang chủ>Sản phẩm>NHÓM CÂY LEO , CÂY HÀNG RÀO>Dây Đăng Tiêu
Dây Đăng Tiêu
Dây đăng tiêu (Campsis radicans)
Họ Đinh (Bignoniaceae)
Cây dễ trồng bằng giâm cành, chiết hay vít cành xuống đất, các đốt cành dễ nẩy chồi và cho rễ nhiều. Cành giâm sau 10 ngày có thể bứng đem trồng (cây cao khoảng 20 cm). Cây giâm sau 1 năm đã có hoa, có thể lấy các chồi từ rễ để trồng.