Trang chủ>Sản phẩm>NHÓM CÂY Ở NƯỚC , BỜ NƯỚC LÀM CẢNH>Cây Bèo Tấm
Cây Bèo Tấm
Cây có khu phân bố rộng, chiếm hầu hết mặt nước ngọt vùng nhiệt đới.