Trang chủ>Sản phẩm>NHÓM CÂY LÀM CẢNH BẰNG THÂN>Cau Bụng
Cau Bụng
Cau bụng có thân tròn dài, phình lớn ở phần trên gần ngọn, có đốt không rõ. Lá mcọ tập trungở ngọn thân, dài 3 - 4 m. 
Cây có dáng đẹp, mọc chậm. Được trồng làm cây cảnh rất phổ biến hiện nay.