Tổng giá trị hợp đồng: 178.592.500 VND.
Chủ đầu tư: Công ty Vabis - 675B Nguyễn Kiệm - Tp.HCM
Tượng Đài Liệt Sĩ Và Dãy Phân Cách Đường Lê Hồng Phong