Trang chủ>Dự án>THI CÔNG>Dự Án Nhà Máy Đạm Phú Mỹ
Dự Án Nhà Máy Đạm Phú Mỹ
Công việc thực hiện: Thiết kế cảnh quan và trang trí cây cảnh
Tổng giá trị hợp đồng: 1.850.000.000
Chủ đầu tư: SamSung Engineering Co; Ltd - 13, SamSung SEI Tower, 467 - 14 Dogok -2Dong, Kangnam-Ku, Soul,135-856 Korea