Các công trình sân vườn biệt thự đã thi công: Khuôn viên khu du lịch sinh thái Phù Sa Cần Thơ, khu du lịch Cồn Ấu, biệt thự Phú Mỹ Hưng...

Nội dung đang cập nhật

Tổng giá trị hợp đồng: 860.522.000 VND.
Chủ đầu tư: Công ty Liên Doanh Xi Măng HolCim Việt Nam

Tổng giá trị hợp đồng: 1.850.000.000
Chủ đầu tư: SamSung Engineering Co; Ltd - 13, SamSung SEI Tower, 467 - 14 Dogok -2Dong, Kangnam-Ku, Soul,135-856 Korea